Probiotika, prebiotika, ...

Co jsou probiotika asi dnes již většina z nás ví, ale velká část z nás se stále ztrácí v pojmech jako prebiotika, postbiotika apod. Proto jsme se poradili s odborníky a připravili jednoduchý přehled:


Probiotika
Živé přátelské bakterie v potravinách (zvláště bakterie mléčného kvašení), které mimo jiné mají pozitivní účinek na střevní mikroflóru. Najdeme je například v jogurtu.
Prebiotika
Výživa pro probiotika. Jedná se o typ rozpustné vlákniny, kterou naše tělo nedokáže strávit.
postbiotika
Výsledek práce bakterií během metabolického procesu a zbylé části buněk prospěšných bakterií. Mohou oslabit nepřátelské bakterie a tím pomoci v prevenci infekcí a nemocí.
Synbiotika
Kombinace probiotik a prebiotik.
Eubiotika
Látky upravující složení bakteriální střevní flóry. Patří sem i všechny výše uvedené skupiny.

Jak probiotika ve střevě fungují

Probiotika jsou předmětem mnoha výzkumů a stále většího počtu studií, které prokázaly, že jsou značně přínosná, pokud jde o trvaní průjmu a četnost stolice.1

Mezi hlavní mechanismy působení probiotik patří1:

 • obnovení epiteliální bariéry (1)
 • adheze ke střevní sliznici (2)
 • vyloučení patogenních mikroorganismů (3 + 4)
 • tvorba antimikrobiálních látek (5)
 • modulace imunitního systému (6)

Co jsou tyndalizovaná probiotika?

Tyndalizace = způsob sterilizace s opakovanými cykly tepla a vlhka.

Tyndalizace blokuje schopnost probiotik metabolizovat a reprodukovat se.

Tyndalizované bakterie:

 • zachovávají si schopnost přilnavosti ke střevní sliznici2
 • brání adhezi patogenních kmenů2
 • nejsou schopny začlenit do své genetické informace geny antibiotik, které způsobují antibiotickou rezistenci3
 • mohou být bezpečnější, především pro imunokompromitované pacienty, starší pacienty a předčasně narozené děti3
 • prodložená trvanlivost produktů (doba spotřeby)4


Tyndalizovaná probiotika


Zachovávají si výhody probiotik

Pozitivně ovlivňují střevní mikroflóru a délku průjmu

Bez nevýhod probiotik

Bezpečnější pro rizikové pacienty
Nezpůsobují antibiotickou rezistenci

Lactobacily Lactobacily

ZDROJE:

 1. Bermudez-Brito M.et al. Probiotic Mechanisms of Action. Ann Nutr Metab 2012; 61:160-174.
 2. Stanghellini V.: The mucosal barrier and its dysfunctions: recent evidence and new therapeutic approaches, Journal of Health Science 2016(9):1-15.
 3. Salvini F. Un nuovo approccio al trattamento della diarrea in pediatria: tannato di gelatina e batteri tindalizzati. Supplemento a Mondo Pediatrico n° 4, settembre 2017.
 4. Wagner RD et al. Probiotic effects of feeding heat-killed Laclobacillus acidophilus and Lactobacillus casei to Candida albicans-colonized immunodeficient mice. J Food Prot. 2000 May;63(S):638-44.

Vážená paní, pane,

upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).

Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.