Kde můžete Tasectan koupit?

Hlášení nežádoucích účinků a stížností na kvalitu zdravotnických prostředků:
czech.mdcomplaints@bauschhealth.com

Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání. Tasectan je zdravotnický prostředek určený k obnově fyziologické funkce střevní stěny. Číslo notifikované osoby: 0373.
*Podle výsledků klinických studií účinkuje tanát želatiny již do 12 hodin.